Our knowledge,
your success

O nás

Klíčovou a jedinou činností QuantOn-u je správa Vašich aktiv. Právě díky našemu úzkému zaměření jsme schopni celé naše know-how koncentrovat do jediné oblasti a nabídnout tak profesionální služby. Naše dlouhodobá strategie je jednoduchá. Zaměstnáváme přední odborníky a budujeme stabilní partnerství. Vytváříme investiční řešení v souladu s Vašimi očekáváními. Jsme tu dnes a budeme i zítra. Společně s našimi klienty tak využíváme každodenní příležitosti a tvoříme vzájemný dlouhodobý vztah při správě Vašich aktiv.

Naše smýšlení

V rámci investičních řešení aplikujeme dynamické kvantitativní modely, to nás odlišuje od většiny tradičních asset managerů. Soustředíme se na vědecký přístup k správě finančních prostředků, který je podpořen myšlenkou, že tržní ceny nevykonávají tzv. random walk, a tedy nejsou plně efektivní. Na základě této premisy budujeme pomocí výzkumného a vývojového procesu kvantitativní modely s profitabilním potenciálem.

Automatizované obchodní modely můžeme přirovnat k portfolio managerovi, který má taktéž definovaný určitý obchodní plán. Díky současným technologickým možnostem tak můžeme přeneseně konstatovat, že jednotlivé obchody v rámci investičních produktů QuantOn-u řídí desítky vzájemně nezávislých automatizovaných portfolio managerů. Přirozeně tak eliminujeme lidskou chybovost a náchylnost k emotivnímu jednání.

Inovace podepřená zkušenostmi

V QuantOn-u efektivně spojujeme moderní přístupy s osvědčenými postupy.
Spojení dlouholetých zkušeností v kombinaci s moderními trendy v rámci správy aktiv podporuje žádoucí stabilitu a funkčnost našich modelů.

Prakticky se soustředíme na skutečný dynamický model správy Vašich aktiv. Právě proto jsou naše produkty z velké míry variabilní ve smyslu rychlého přizpůsobení aktuálním tržním podmínkám.

Naše nejhodnotnější aktivum

Naším nejhodnotnějším aktivem jsou naši lidé. Silný týmový duch založený na vzájemném profesionálním respektu a vysoká firemní kultura se odrážejí v plné míře na kvalitě našich investičních řešení. Vysoká odbornost a neutuchající vášeň po neustálém vzdělávání jsou klíčové přednosti našeho týmu.

Jádro společnosti je tvořené analytiky, matematiky, statistiky, programátory a tradery. Ti spolu tvoří výzkumný a vývojový tým, který je zodpovědný za výzkum a vývoj nových obchodních modelů, jejich implementaci, řízení a risk management. Strategická stavba portfolií jako výsledných investičních produktů je předmětem činnosti investičního výboru, kde jsou zastoupeni vedoucí zaměstnanci jednotlivých oddělení.

Vedenie spoločnosti

Fakta

Společnost QuantOn Solutions o.c.p., a.s. je registrovaným obchodníkem s cennými papíry. Podléhá dohledu Národní banky Slovenska a je členem Garančního fondu investic.

S investováním a obchodováním na finančních trzích může být spojena vysoká rizikovost. Jednotlivé druhy rizik jsou uvedeny a popsány v zveřejněných Všeobecných obchodních podmínkách společnosti a také dalších vnitřních předpisech dostupných v sídle společnosti. V této souvislosti je třeba upozornit, že návratnost investovaných prostředků není zaručena. Výši rizika ovlivňuje zvolená investiční strategie a doba trvání investice. Hodnota investice v čase se mění v závislosti na aktuálních tržních podmínek. Předchozí vývoj výnosů investičních produktů není garancí jejich budoucího vývoje, ten se může v budoucnu významnou měrou měnit v závislosti na různých faktorech.

Před vstupem do jakékoli transakce musí potenciální investor především zvážit vhodnost, rizika a specifika konkrétního investičního produktu.

PDF dokumenty: