Balancovaný systematický akciový program

Balancovaný systematický akciový program spoločnosti QuantOn je konštruovaný z dvoch metodicky 
rozdielnych investičných modelov, ktoré spoločnosť vyvinula. Základom je aktívny a precízny portfólio management, investičné modely sa neustále vyvíjajú a kalibrujú tak, aby boli schopné reagovať na aktuálne trhové podmienky. Priemerný počet obchodov v jednom mesiaci je 108.
Priemerný počet titulov v rámci portfólia je 80.

Spojenie týchto modelov dáva investorovi možnosť podielať sa na riešení, ktoré kombinuje rôzne dĺžky a typy obchodov výlučne na akciových trhoch tak, aby sa zabránilo prudkým prepadom portfólia v období finančných turbulencií a investor bol stále aktívny na historicky najvýnosnejšom akciovom trhu. Primárnym cieľom je stabilizácia atraktívnych výnosov bez ohľadu na aktuálny trhový cyklus.

Vyberte, či ste fyzická alebo právnická osoba

Fyzická osoba Právnická osoba