Co děláme

Filozofie

Investiční produkty společnosti spojují charakteristiky odrážející strategické myšlení lidí v QuantOn-u. Našim partnerům se snažíme bez ohledu na indikovanou výkonnost a riziko poskytnout vysoko diverzifikované a dlouhodobě udržitelné investiční modelů. Udržitelnost, atraktivní poměr výnos/riziko a stabilita jsou výsledkem zejména vysoké variability našich investičních řešení. Automatizované obchodní strategie aplikujeme na široké spektrum obchodovatelných aktiv na finančním trhu.

Naše strategie v reálném čase neustále monitorujeme a vyhodnocujeme, což nám umožňuje spravovat Vaše aktiva dynamicky a efektivně. Pružně reagujeme na aktuální tržní situace a využíváme současné příležitosti. Neustálá kalibrace našich obchodních modelů je podstatou součástí jejich úspěchu.

Kontinuálně tak proměňujeme naše vědomosti na Váš úspěch. Představa plně autoadaptivního „robota“, který je schopen dlouhodobě, zcela bez lidských zásahů, dosahovat kvalitních výnosů při přijatelné míře rizika, je scestná. Prvotřídních výsledků není dosaženo jinak, než elitní kolektivní spoluprací našich vývojářů, analytiků a traderů.

Klíčovým pilířem produktů naší společnosti je rezistence vůči vývoji hospodářského cyklu. Klasické „buy and hold“ strategie akciových titulů v dobách hospodářských krizí, právě kvůli vysoké vzájemné korelaci, v období paniky významně ztrácejí na efektivitě. Pro produkty QuantOn-u představuje hospodářská krize naopak zajímavou příležitost k dosažení nadprůměrných výnosů. Tato skutečnost je způsobena především kombinací faktorů, jakými je například zvýšená volatilita nebo lepší prediktivní vlastnosti našich modelů v turbulentním prostředí krize.

Systematická správa aktiv

Přesně definovat a vymezit pojem systematická správa aktiv je poměrně komplikované. V rámci různých druhů investičních a tradingových přístupů můžeme v systematické správě aktiv jmenovat jednoho společného jmenovatele: aktivní využívání matematickýchm a statistických modelů při testování strategií, řízení portfolií a risk managementu. Pochopitelně však neexistuje pevně nastavená hranice, do jaké míry musí jednotlivé investiční strategie vycházet z kvantifikovatelných analýz.

Do „rodiny“ společností využívajících kvantifikovatelné postupy při investování můžeme tedy dnes zařadit už i většinu finančních institucí. Vzájemně se však liší způsobem, jakým kvantitativní postupy aplikují.

QuantOn je z hlediska tvorby investičních řešení koncentrovaný především na výzkum a vývoj jednotlivých obchodních modelů a jejich následnou implementaci ve formě investičních řešení. S ohledem na relevantní benchmark jsou naše investiční produkty typově porovnatelné s kvantovými hedgeovými fondy, jejichž portfolia jsou konstruovaná jako absolute return, tj. strategie, které by měly za každého investičního počasí přinést pozitivní výnos bez ohledu na aktuální vývoj trhu.

Typově je QuantOn s ohledem na tvorbu a implementaci modelů do praxe tzv. low frequency trading asset manager, jednotlivé obchodní příkazy jsou exekuované automaticky na základě předem definovaných kombinací podmínek. Nejedná se sice o vysokofrekvenční obchody (HFT), navzdory tomu je však právě rychlost exekuce často klíčovým faktorem u vyvíjených
obchodních modelů.

graf

Algoritmické obchodovaní
tedy obchodování za použití přesně definovaných instrukcí (algoritmů), které automatizují část, popřípadě celý proces realizace daného obchodu. V „základním“ pojetí algoritmy pouze plní určitý obchodní příkaz podle traderem předem definovaných podmínek. Druhou skupinou je tzv.algoritmické „decision-making“ obchodování, kde na základě předem definovaných podmínek, resp. kombinací podmínek, algoritmus vyhodnocuje aktuální stav trhu. V případě splnění vytyčených podmínek samostatně odesílá jednotlivé nákupní nebo prodejní příkazy.
High frequency trading
je podskupinou algoritmického „decision-making“ obchodování, a jak název napovídá, obchodování je vysokofrekvenční – v krátkých časových intervalech se odesílá množství nákupních a prodejních příkazů. Samotná rychlost zadávání a exekuce obchodních příkazů jako taková však pro dosažení úspěchu nestačí, i přestože se jedná o jeden z jeho klíčových atributů.
Low frequency trading
je také podmnožinou algoritmického „decision-making“ obchodování. V současnosti se jedná o nejdynamičtěji se vyvíjející větev algoritmického tradingu. Světové trendy kladou důraz především na komplexitu vyvíjených modelů, kvalitní risk management a efektivní management exekucí.

Vývoj a obchodovaní

Každodenní poslání výzkumného a vývojového oddělení je vývoj, identifikace a vyhodnocení jednotlivé obchodní strategie. Ty představují určitou ideu, která je definována různými pravidly. Tato pravidla přetváříme do algoritmizovaných modelů.

Veliký důraz a podstatná část našeho know-how vychází právě z metodiky testování a hodnocení daných modelů a metodiky jejich řízení v rámci investičních produktů.

QuantOn se v rámci aktivního asset managementu soustředí na široké spektrum aktiv, na kterých dané modely vyvíjí. Stejně tak klade důraz na metodicky rozmanité postupy a principy, které se však v rámci celého celku vhodně doplňují. Tyto faktory zabezpečují kvalitní diverzifikaci výsledných investičních produktů, která je jedním z hlavních atributů dosažení stabilních a atraktivních výsledků navzdory neustálé proměnlivosti globálního finančního trhu.

Právě tyto přednosti nám umožňují vytvářet produkty, které jsou schopné produkovat pozitivní výnos bez ohledu na aktuální tržní podmínky. Aby investiční strategie splnila přísné diverzifikační cíle, využívá vícero tříd aktiv. Jako investiční nástroje jsou využívané především akcie, futures na akciové indexy a futures na různé třídy komodit, měny a bondy, ale i burzovně obchodovatelné fondy (ETF).

Klíčovou oblastí od počátku vývoje každého námi vyvíjeného modelu je v první řadě řízení rizika. Plně systematický přístup ke kompozici i samotné tvorbě výsledných portfolií představuje v rámci risk managementu nespornou výhodu.

Exekuce nákupních a prodejních příkazů na jednotlivých trzích je plně automatizovaná a vykonávaná na základě definovaných algoritmů. Dlouhodobou strategickou skladbu produktů vytváří investiční výbor.

graf

Absolute return

V současnosti je nepochybně náročné najít takovou investici, která je plně nezávislá od vývoje globálního finančního trhu. Produkty tvořené v QuantOn-u se skládají z různých typů obchodních strategií, jejichž vzájemná kombinace přináší efekt kvalitní diverzifikace portfolia jako celku. V rámci obchodních modelů jsou většinou používané tzv. symetrické long/short strategie, které dokážou profitovat jak z růstu, tak i poklesu ceny daného podkladového aktiva.

Strategie, které jsou obchodované long/short only jsou v rámci portfolia vždy doplněné o určitou formou zajištění. Tato flexibilní koncepce umožňuje aktivně profitovat z rostoucího i klesajícího vývoje cen na finančních trzích. Tento přístup v konečném důsledku minimalizuje drawdown a zvyšuje konzistenci výnosů v porovnání s tradičními investičními modely.

Přidaná hodnota

Investiční produkty QuantOn-u jsou nekorelované s tradičními formami investicí jako real estate investice, investice do akcií, dluhopisů nebo standardních podílových fondů. Nezávislost vývoje našich investičních řešení na globálním tržním vývoji, představuje konkurenční výhodu v rámci strategického rozložení portfolia pro naše klienty.

Z dlouhodobého hlediska dokáže zapojení nezávislé alternativní investice do tradičně rozloženého portfolia zlepšit poměr mezi výsledným výnosem a rizikem. Kvalitní forma alternativní investice tedy představuje žádoucí diverzifikaci na úrovni celkových spravovaných finančních prostředků.

Výsledná dynamicky řízená portfolia, složena z vícera obchodních modelů, jsou historicky velmi málo nebo dokonce vůbec korelovaná se širokým spektrem různých trhů, tříd aktiv a investičních stylů. Tento benefit dělá z produktů QuantOn-u skutečné „diverzifikátory“ při strategickém rozdělení finančních prostředků. Právě tato skutečnost je jedním z hlavních důvodů, proč strategie obdobného typu přitahují celosvětově stále větší investorskou pozornost.

Korelační analýza

graf

S&P
americký akciový index, považovaný za nejrelevantnějšího reprezentanta amerického akciového trhu.
Barclay Hedge fund index
představuje index, vyjadřující aritmetický průměr čistých výnosů hedžových fondů z Barclay databáze. Index neobsahuje hedžové fondy se strategií „fund of funds“.
iShares GSCI
instrument sledujíci diverzifikovaný koš komoditních futures instrumentů.
Reits VGSIX
burzovně obchodovatelný fond investující především do nemovitostí jako komerční prostory, kancelářské prostory, hotely a jiné. Je vnímaný jako reprezentant trhu nemovitostí.
Bond ETF LQD
burzovně obchodovatelný fond sledující vývoj dluhopisového korporátního trhu.