Investičné riešenie na mieru

Fakty:

  • Individuálne riadené investičné riešenie
  • Najvyššia forma správy aktív
  • Reporting na základe klientských požiadaviek
  • Detailný prehľad o zložení a kalibrácii Vášho portfólia
  • Príprava podkladov pre daňové účely
  • Personalizovaný klientský servis
  • Plná backoffice podpora

 

Podmienky:

Určené výlučne pre kvalifikovaných investorov,
prednostne pre inštitucionálnych klientov


viac informácii

Vyberte, či ste fyzická alebo právnická osoba

Fyzická osoba Právnická osoba