Investičné riešenia

Systematická správa aktív

V oblasti správy aktív a finančného poradenstva existuje mnoho spôsobov a postupov, ako dosahovať atraktívne výnosy
a vyhýbať sa nebezpečným prepadom kapitálu. Dominantný prístup je tzv. fundamentálna analýza jednotlivých podkladových aktív, na jej základe sa potom tzv. diskrečným prístupom alokuje kapitál do najatraktívnejších trhov v zmysle danej investičnej stratégie. Avšak portfólio manažéri zodpovední za túto alokáciu čelia v súčasnosti mnohým úskaliam.

Vysoká komplexnosť globálnej politiky, nečitateľná geopolitická situácia a behaviorálny charakter trhov môžu často
viesť k mylnej interpretácii aktuálnych príležitostí na jednotlivých trhoch. Klasický prístup takisto tiež v mnohých prípadoch trpí problémom nejasnej definície postupov a procesov v rámci riadenia rizík.

Presné definovanie mnohých vzájomne nekorelovaných stratégií a ich následná automatizovaná exekúcia teda predstavujú sami o sebe konkurenčnú výhodu. Systematický prístup k správe aktív je konzistentný, objektívny a najmä transparetný z hľadiska prístupu k riadeniu rizík.

Robustnosť každého modelu a predovšetkým ich vzájomná kombinácia sú kľúčovými faktormi k dosahovaniu atraktívnych a stabilných výsledkov pre investorov v dobách neustále sa vyvíjajúcich udalostí na finančných trhoch.

QuantOn absolute return program

Stabilita za každého investičného počasia

detail riešenia

Balancovaný systematický akciový program

Moderný spôsob prítomnosti v akciovom trhu

detail riešenia

Investičné riešenie na mieru

Najvyššia forma správy aktív

detail riešenia