QuantOn absolute return program

Hlavným cieľom programu je každoročne generovať pozitívny výsledok bez ohľadu na aktuálne 
makroekonomické podmienky. V súlade s dosiahnutím tohto cieľu investuje stratégia 
do rozdielnych tried aktív.
Primárne investovateľné sú akcie, akciové indexy a futures na rozdielne komodity, meny 
a dlhopisy. Program využíva systém proprietárních algoritmov, ktoré vyhodnocujú aktuálny stav 
jednotlivých trhov.

Následná exekúcia nákupných a predajných signálov prebieha automaticky. Stabilitu výsledkov 
výrazne ovplyvňuje rozdelenie investície do mnohých vzájomne nezávislých sub-investícií.
Tento postup žiaduco zvyšuje pomer medzi výnosom a rizikom.

Vyberte, či ste fyzická alebo právnická osoba

Fyzická osoba Právnická osoba